Odlingsyta
Ringöns gröna – söker ny stadsbonde
Listed by: Fastighetskontoret - Göteborgs stad

GRÖNA FINGRAR? SKAFFA EN TRÄDGÅRD PÅ RINGÖN!

Under några år har Sandra från Ringöns Gröna odlat upp en oas av örter, sallad, blommor och fiskar på Ringön. Nu lämnar hon trädgården på Järnmalmsgatan och vi letar efter ny arrendator.

Trädgården är älskad av många på ön.  Det är en självklar mötesplats. På våren öppnar Container Kitchen upp för lunch precis intill och inte alltför sällan rullar det in en truckförare som vill köpa tomater.

Är du intresserad av att ta över? Kom på informationsmöte den 8 mars kl. 15.00 Vi ses vid trädgården på Järnmalmsgatan.

Fakta om platsen:

Ringöns Gröna är del av Fastighetskontorets och Stadsnära Odlings arbete med att skapa förutsättningar för kommersiell odling i och omkring Göteborg.

Ytan är 970m2 och anlades 2017. Arrendeavgift är 14385 kr per år (KPI tillkommer, vilket står för konsumentprisindex). Avgiften bygger på grundhyran för marken plus de investeringar som gjorts på platsen. Löpande 1-årsavtal, 6 månaders uppsägningstid

Platsens ändamål är kommersiell odling och verksamhet kopplat till detta. Försäljning av växter och grönsaker. Detta går att utveckla och anpassa efter arrendator men att odlingen är central.

Det finns 31 bryggoljade odlingslådor av furu med måtten: L: 3,0 m B (innermått): 0,90 m, H: 0,60 m Runtomkring platsen är det  Svart Gunnebostaket (1,80 m) med två rejäla portar.

Vattnet är upp till arrendator. Idag privat överenskommelse mellan arrendator och Castellum. Ett sådant avtal är inget som vi lägger oss i.

Elen är upp till arrendator. Eventuellt samma som med vatten? Detta är inget vi kan garantera eller lägger oss i.

Aktören i fråga skall ha ett organisationsnummer.

Stadsnära Odlings inriktning för ny arrendator:

-Arrendatorn skall vara närvarande och bedriva kommersiell verksamhet kopplat till odling kontinuerligt under växtsäsong -Delar av arrendatorns verksamhet skall vara publik -Arrendatorn vill vara en del av Ringögemenskapen. Idag är fungerar odlingen som en mötesplats på Ringön, detta skall arrendatorn bygga vidare på.

Övrigt

Det finns ytterligare inventarier på platsen som tillhör tidigare arrendator. Detta ingår initialt inte men kan eventuellt komma att tillfalla ny arrendator.

Vid intresse finns det eventuellt möjlighet att sluta ett avgiftsfritt skötselavtal på en utav grönytorna på andra sidan vägen för exempelvis biodling och perenner.

 

Anmälan till informationsmötet görs till:

Martin.andre.pedersen@fastighet.goteborg.se

 

Läs mer på: stadsnaraodling.goteborg.se/

 

Om Stadsnära odling:

Stadsnära Odling är ett politiskt uppdrag som fastighetskontoret har arbetat med sedan 2012. Det är en viktig del i ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling. Stadsnära Odling skapar biologisk mångfald, rekreation, sociala mötesplatser, trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad mat framställd genom ekologiska principer.

Från början handlade det i första hand om bostadsnära odling. Idag är Stadsnära Odling allt från bostadsnära odling i föreningsform via småskalig kommersiell odling (Stadsbruk Göteborg) till fullfjädrat lantbruk på jordbruksmark (Jordbruk). Ett av målen är att du som göteborgare skall kunna göra en odlingskarriär i och omkring staden!

Nuvarande användningAnnat
PlatsUrban
Land yta970 m²
Hyra14385 KR
MarkägareKommunen
AvtalÅrsvis
Passar bästFrukt och bär, Grönsaker, Kommersiell odling
  • Ringöns gröna – söker ny stadsbonde
  • Ringöns gröna – söker ny stadsbonde

Tjänster

Erbjuder boende?Nej
Vatten?Yes
Sanitära anläggningar?Nej
Tillgängliganpassad?Yes
Verktyg och tjänster Växthus

Please login or register to apply to this farm.