Farm
Odlarföreningen i Biskopsgården
Listed by: Biskop

Odlarföreningen i Biskopsgården består av 15 odlingslotter som är omgärdade av bärbuskar. Odlingen är vackert belägen i en fruktlund mellan bostadshusen. Följ körsbärsträdallén från Biskopsgårdens kyrka vid Vårväderstorget, så hittar du oss!

Kort om odlngsföreningen

Vi är ca 25 medlemmar som delar på 15 odlingslotter. Den ena lotten odlar vi gemensamt. Föreningen bildades 2011 och vi kunde börja odla 2012 tack vare anläggningsstöd från Göteborgs miljösatsning Stadsnära Odling.

Vi samverkar även med flera aktörer i stadsdelen:  Bostadsbolaget bidrar med vatten, grus till gångarna och redskapslådor. Biskopsgårdens kyrka bistår med möteslokaler, förråd och stöd till verksamheten och Odlarföreningen ger kyrkan närodlade ekologiska altarblommor från juni till oktober.

Biskopsgårdens bibliotek har babycafé och språkcaféer vid odlingen under sommaren när solen skiner och föreningen har olika odlingsaktiviteter och gröna bokbord på biblioteket.

Intill odlingen har Bostadsbolaget startat en egen odling för sina hyresgäster och även anlagt ett apiarium – en pedagogisk visningbikupa – som sköts av Beepartners.

Typ av odling Gemenskaps
Land yta
Producerar Bär, Grönsaker, Ekologiskt
  • Odlarföreningen i Biskopsgården
  • Odlarföreningen i Biskopsgården
  • Odlarföreningen i Biskopsgården

Tjänster

Erbjuder boende? Nej
Säljer produkter? Nej
Tillgängliganpassad? Yes
Utbildande tjänster Tillgängliganpassad, Studiebesök

Please login or register to apply to this farm.