Farm
Färjenäs skogsträdgård
Listed by: Färjenäs Skogsträdgård
Vill du odla i en skogsträdgård i centrala Göteborg?
Färjenäs skogsträdgård är en gemenskapsodling och grupp som tillsammans bygger upp en ätbar skogsträdgårdgård på 4000 kvm i Lundby, på centrala Hisingen.

Färjenäs skogsträdgård tar in nya medlemmar och erbjuder även en mini-kurs i skogsträdgårds-odling på Studiefrämjandet den 26 och 29 april. Läs mer här:
http://www.farjenasskogstradgard.se/minikurs.html

Vad är en skogsträdgård?
Skogsträdgårdsodling är en hållbar växtbaserad livsmedelsproduktion och ett agroforestry-system som är baserat på skogsekosystem och innehåller frukt- och nötter, buskar, örter, klätterväxter och fleråriga grönsaker som ger direkt användbarhet för människor.

Typ av odlingGemenskaps
Land yta2000kvm m²
ProducerarFrukt, Bär, Grönsaker
  • Färjenäs skogsträdgård
  • Färjenäs skogsträdgård

Tjänster

Erbjuder boende?Nej
Säljer produkter?Nej
Tillgängliganpassad?Nej
Utbildande tjänster Kurser, Nya medlemmar, Volontärarbete

Please login or register to apply to this farm.